KONFIDENTSIAALSUS KLAUSEL: Käesolev e-kiri ja selle võimalikud manused on adresseeritud üksnes ülalmärgitud isiku(te)le. Kiri võib sisaldada konfidentsiaalset teavet või teavet, mille avaldamine on seadusega piiratud. Kui Te olete saanud käesoleva e-kirja eksituse tõttu, siis palun teatage kirja saamisest kohe saatjale ning kustutage kiri ja selle manused oma arvutisüsteemist. Täname Teid!